Občas sa stáva, že si hráč nevie spomenúť na príkaz alebo ho jednoducho ešte nepozná. Ponúkame Vám preto ich základný zoznam.

Všeobecné

/spawn – Teleportuješ sa na spawn
/tpa <nick> – Odošle žiadosť o teleport k danému hráčovi
/tpaccept – Prijmeš žiadosť o teleport
/warp – Zobrazia sa ti dostupné warpy
/warp <názov> – Teleportuješ sa na daný warp
/kit – Zobrazia sa ti dostupné kity
/kit <názov> – Použiješ daný kit
/sethome – Nastavíš si „home“ na aktuálnej pozícii
/delhome – Vymažeš si nastavený „home“
/home – Teleportuješ sa domov
/mail send <nick_hráča> – Odošle správu hráčovi (aj offline)
/afk – V chate sa zobrazí oznam, že si práve neprítomný
/time – Zobrazí aktuálny čas na serveri
/money – Zistíš svoj stav účtu
/pay <nick_hráča> <suma> – Odošle danú sumu hráčovi
/balancetop – Zobrazí sa ti zoznam najbohatších hráčov na serveri
/rules – Zobrazia sa ti pravidlá serveru
/msg <nick_hráča> – Odošleš súkromnú správu danému hráčovi
/r – rýchla odpoveď na súkromnú správu
/compass – Zobrazí svetovú stranu, na ktorú sa pozeráš
/recipe <id> alebo <názov> – Zobrazí ti recept na crafting daného itemu
/ignore – v chate sa ti nebudú zobrazovať správy od konkrétneho hráča 
/changepassword <staré_heslo> <nové_heslo> – Zmeníš si heslo

Práca/jobs

/jobs browse – Zobrazí ti dostupné práce
/jobs info <názov_povolania> – Zobrazí ti informácie o danej práci
/jobs join <názov_povolania> – Prihlásiš sa na danú prácu
/jobs leave <názov_povolania> – Odhlásiš sa z danej práce
/jobs stats – Zobrazí ti štatistiky tvojich prác