Dôležitá vec je správať sa ako civilizovaný človek a nie ako opica. Preto nezabudni na tieto pravidlá.

Základné pravidlá:
1. Zákaz využívania herných chýb (bugov), v prípade ak nejaký nájdeš treba oznámiť členom A-teamu.
2. Hráč nesmie svojím konaním zaťažovať alebo nejak ohrozovať server.

Pravidlá v chate:
1. Nenadávaj, nepoužívaj nevhodný nick ani podobný členom A-teamu a nepíš urážlivé správy rasistického, náboženského či inak podobného zamerania.
2. Nespamuj – nepíš tie isté alebo podobné veci za sebou a nepoužívaj CAPSLOCK (t. j. písanie veľkým písmom celé slová).
3. Je zákaz akejkoľvek formy reklamy.
4. Neklam hráčov ani členov A-teamu.
5. Nežiadaj o bloky, OP, fly, zmenu herného módu, počasia, času či iných vecí.

Pravidlá v hre:
1. Zákaz griefovania, ničenia cudzích vecí (platí aj mimo rezidencie).
2. Stromy treba vyrúbať celé aby nezostávali ,,lietajúce bloky“.
3. Je prísny zákaz používania upraveného herného klienta čo sa týka cheatov a hackov (napr. X-Ray, Kill Aura, Fly a iné).

Registráciou na serveri automaticky súhlasíš s prečítaním pravidiel a ich dodržiavaním.