Majiteľ serveru a správcovia

Majiteľ Lemonetto Lemonetto Majiteľ serveru 22 rokov
Správca Jurgez Jurgez Správca 19 rokov

Administrátori

Admin cmelakis cmelakis Administrátor 30 rokov
Admin Cafi Cafi Administrátor 16 rokov
Admin Detox Detox Administrátor 18 rokov
Admin Set Set Administrátor 17 rokov

Builderi

Builder PringlesCz PringlesCz Builder 15 rokov

Vysielatelia

Streamer - – rokov